نشریه جهان اخبار در آذرماه 94 با هدف اطلاع رسانی شفاف در حوزه استان خوزستان تاسیس گردید
هدف این نشریه امانت داری در ارائه محتوا و مطالب و شفاف سازی اوضاع اجتماعی و خبری استان خوزستان می باشد